A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2020-2021

Phòng GD&ĐT Huyện Bát Xát             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Mầm non Y Tý                                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 03A/KH-NT                                                                   Y Tý, ngày 05 tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH

Phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2020-2021

Căn cứ Công văn số 3354/CV-BCĐ ngày 26/7/2020 của tình Lào cai về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19

Căn cứ văn bản số 466/PGD&ĐT ngày 3/8/2020 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành Giáo dục.

Căn cứ tình hình đặc điểm nhà trường, Trường mầm non Y Tý xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2020 cụ thể như sau:

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 - Trường gồm 13 điểm trường

 - Tuyển các cháu từ 3-5 tuổi vào học

  - Tổng số học sinh toàn trường là 396 cháu/18 lớp trong đó:

  + Nhà trẻ: 26 cháu

  + Mẫu giáo 5 tuổi : 124 cháu

  +  Mẫu giáo 3-4 và 4-5 tuổi: 246 cháu

1. Thuận lợi

- Ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào công tác tuyên truyền tới các vị phụ huynh và nhận thức của CBGVNV mọi lúc mọi nơi.

- Trường có truyền thống về phong trào đảm bảo vệ sinh môi trường trong trường học.

- Chị em nhiệt tình tham gia công tác và có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng về việc phòng chống dịch bệnh.

2. Khó khăn

- Còn địa điểm lẻ ở chung với dân nên tầm kiểm soát về dịch bệnh cũng có lúc còn khó khăn.

II.MỤC TIÊU PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM 2020 -2021

- Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, CBGVNV, phụ huynh về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19

- Phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên, cách ly kịp thời khống chế ngăn ngừa không để bệnh lan tràn trong trường .

- Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh bằng mọi hình thức.

III. NỘI DUNG

1. Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

 Ban chỉ đạo phòng chống dịch gồm có: 8 đ/c .

2. Nhiệm vụ của ban chỉ đạo

- Nắm bắt triển khai toàn bộ công văn chỉ đạo của cấp trên kịp thời về phòng chống bệnh.

- Y tế trực tại trường để nắm bắt được tình hình diễn biến của dịch bệnh báo cáo với y tế phường và trung tâm y tế xã để giải quyết kịp thời,

- Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh học sinh và mọi người xung quanh về việc chủ động phòng chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo nhân viên, giáo viên và mọi người dân làm tốt vệ sinh môi trường cơ sở vật chất trong nhà trường.

3. Triển khai phòng chống dịch

- Triển khai các quy định về vệ sinh phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm trong toàn trường.

- Tổ chức cho học sinh 100% trẻ được rửa tay lau mặt, súc miệng nước muối trước và sau khi ăn tại trường. Tổ chức hấp khăn mặt, có đủ 2 khăn/trẻ.

- Phát hiện sớm, điều trị kịp thời và từng bước khống chế các bệnh thường gặp ở lứa tuổi mầm non. Giảm tỉ lệ học sinh mắc bệnh, phấn đấu giảm không để xẩy ra dịch bệnh trong nhà trường.

- Thông tin, báo cáo kịp thời khi có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm xảy ra trong nhà trường với các cấp có thẩm quyền theo quy định.

  - Phối hợp với các cơ sở y tế và các đơn vị có liên quan để triển khai các biện pháp phun thuốc muỗi, phòng chống dịch kịp thời khi dịch xảy ra.

   - Xây dựng môi trường trường học xanh, sạch, đẹp,an toàn; phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống vệ sinh, khoa học.

  - Tuyên truyền với CBGVNV , phụ huynh học sinh vệ sinh môi trường xung quanh và vệ sinh cá nhân để phòng chống dịch.

  - Tăng cường công tác thanh kiểm tra an toàn thực phẩm để chủ động phòng ngừa bệnh dịch do thực phẩm không an toàn gây ra.

- Vận động, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, phụ huynh học sinh có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử (Bluezone), ứng dụng khai báo y tế điện tử (NCOVI) cho bản thân và người thân bằng các hình thức như: Trên cổng/ trang thông tin điện tử của từng đơn vị, qua mạng xã hội (zalo, facebock), các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt tổ chuyên môn, đoàn thể, hội nghị cha mẹ học sinh, tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học,...

- Yêu cầu 100% CBQL, GV, NV của đơn vị có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện việc cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và ứng dụng khai báo y tế điện tử (NCOVI). 4.

4. Đảm bảo vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường trường học

 - Đảm bảo công tác vệ sinh trường học theo đúng quy định của Bộ y tế về vệ sinh trường học.

- Đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất cho giáo viên và trẻ thực hiện tốt.

 - Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các qui định về vệ sinh học đường.

 - Phổ biến các qui định về vệ sinh học đường đến CBGVNV và phụ huynh, học sinh.

 - Cải thiện các điều kiện vệ sinh, môi trường học tập tại nhà trường và các lớp được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất tối thiểu. Duy trì nề nếp tổng vệ sinh, làm thông thoáng trường học. Nâng cấp các khu vệ sinh, buồng lớp học đảm bảo sạch sẽ hợp vệ sinh, đảm bảo đủ nước sạch trong trường và đủ ánh sáng trong các phòng học.

5. Công tác truyền thông tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ phòng chống dịch bệnh trong các lớp học bằng các hình thức: thông qua các buổi họp phụ huynh, dán các thông tin phòng chống các bệnh thường gặp ở trẻ mầm non tại góc tuyên truyền của các lớp. Có tài liệu hướng dẫn công tác ytế học đường cho cán bộ y tế.

- Tổ chức thi tìm hiểu cho đội ngũ GVNV nhà trường về vệ sinh học đường, vệ sinh phòng chống dịch bệnh. Mời Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia trong ban tổ chức, từ đó tuyên truyền tới cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các tháng hành động do ngành giáo dục, ngành y tế và các ban ngành địa phương phát động.

 Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch bệnh năm 2020-2021 của trường Mầm non Y Tý, đề nghị các bộ phận trong nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên ./.

 

Nơi nhận:

- Đ/c Hiệu trưởng (Báo cáo) ;

- Lưu: NT.

 

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

  Hà Thị Bền

 


 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 06 : 191