A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ VÀ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ VÀ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021

 PHÒNG GD &ĐT BÁT XÁT                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN Y TÝ                                                   Độc lập – Tự do-Hạnh phúc

    Số:  07/KH- NT                                                      Y Tý , ngày 26 tháng  8  năm 2020

 

         KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ VÀ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021

 

          Thực hiện công văn số 468/PGD&ĐT ngày 20/8/2020 của Phòng GD&ĐT vv tổ chức tuần sinh hoạt tập thể và Lễ Khai giảng năm học 2020-2021;

Trường MN Y Tý xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ tổ chức tuần sinh hoạt tập thể và Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Cán bộ giáo viên chủ động trong công việc, thực hiện đón trẻ theo kế hoạch thời gian năm học.

- Nâng cao và rèn luyện một số kĩ năng năng cần thiết thông qua các hoạt động tập thể của trường; nhằm giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả cho học sinh, nhất là học sinh mới ra lớp.

- Tạo không khí thân thiện, gần gũi muốn đến trường lớp cho trẻ, giúp phụ huynh yên tâm khi gửi con

- Cho trẻ làm quen với cô và nhà trường, tập cho trẻ  làm quen với sinh hoạt tại trường MN.

- Giáo viên tổ chức tuần sinh hoạt tập thể cho trẻ tại điểm trường phù hợp với tình hình học sinh của điểm trường mình với những nội dung phong phú như: Làm quen cô, bạn học, lớp học, các đồ dùng vật dụng trong lớp, sinh hoạt ăn, ngủ tại trường theo thời gian biểu; Các hoạt động vui chơi, văn nghệ cho trẻ, thể dục sáng, hoạt động ngoài trời.

II. Nội dung thực hiện

1. Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm

a. Công tác huy động học sinh

Giáo viên triển khai tuyển sinh đối với học sinh mới, lập và chốt danh sách trước ngày 27/8. BGH nhà trường duyệt danh sách, chia học sinh vào các lớp trước ngày 28/8.

        Tham mưu cụ thể với BCĐ ĐMGD xã và có giải pháp cụ thể trong việc huy động học sinh ra lớp.

        Tích cực tổ chức các hoạt động văn nghệ cho trẻ ở các điêm thôn và huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh, giúp học sinh mạnh dạn và muốn đến trường lớp.

Các điểm trường thực hiện đón học sinh từ ngày 01/9. Tổ chức tuần sinh hoạt tập thể từ 1/9 đến 5/9. Thực học từ ngày 7/9.

b. Tổ chức tuần sinh hoạt tập thể

Các nội dung gợi ý:

- Làm quen điểm trường, lớp học, cô giáo, các bạn

- Làm quen nội qui, giờ giấc sinh hoạt của lớp, của điểm trường

- Các chuyên đề: vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng

- Các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho trẻ, phòng chống dịch bệnh Covid

- Các trò chơi dân gian, múa hát, v...v

Lưu ý: Các lớp căn cứ tình hình thực tế tổ chức hiệu quả tuần sinh hoạt tập thể. Quan tâm lưu ý các học sinh nhỏ mới đến lớp ( trẻ 2, 3 tuổi) chăm sóc sức khỏe, đảm bảo tâm lí cho trẻ khi mới đến trường lớp.

c.  Các biện pháp đảm bảo an toàn trường học

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trước khi tựu trường

          - Tuyên truyền cho giáo viên, phụ huynh học sinh thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh. Khai báo y tế và thực hiện cách li đối với cán bộ giáo viên và học sinh đi về từ vùng dịch.

          - Tổng vệ sinh toàn bộ các điểm trường, tẩy trùng, khử khuẩn các phòng học, phòng ở, nhà vệ sinh, bếp ăn, nền nhà, tường nhà, tay nắm cửa, đồ dùng đồ chơi của cô và trẻ bằng dung dịch khử khuẩn, xà phòng hoặc hóa chất phù      hợp khác. Các đồ dùng cá nhân trẻ mang phơi nắng hàng ngày.

          - Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương kiểm tra, rà soát công tác vệ sinh tại các điểm trường (Trước ngày 01/9).

Bảo đảm an ninh, an toàn trường học

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp của  nhà trường với các cơ quan liên quan tại địa phương

 - Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, an toàn giao thông, mua bán người, xâm hại trẻ em, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nước.

- Tổ chức họp phụ huynh (Dự kiến trước ngày 5/9) để kịp thời phát hiện giải quyết tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của học sinh, phụ huynh và tìm phương hướng giải quyết kịp thời.

2. Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-2021

          Thời gian:

          - Phần Lễ: Bắt đầu từ 8h00 phút đến 9h00 phút ngày 05/9/2020

          - Phần Hội: Từ 9h10p đến 10h10 phút  ngày 05/9/2020.

           Địa điểm: Sân trường PTDTBT TH Y Tý.

          Thành phần: CB,GV,NV, HS trường: MN; PTDTBT TH; PTDTBT THCS Y Tý.

          Chương trình Khai giảng:

          * Phần Lễ

TT

Nội dung

Người thực hiện

Thời gian

Hình thức thực hiện

1

Ổn định tổ chức chỗ ngồi đại biểu

Trường THCS

7h30p-8h00p

Phương án 1: Sân trường Tiểu học Y Tý.

Phương án 2: Sân nhà đa năng TH Y TÝ ( nếu mưa)

2

Văn nghệ chào mừng

MC: học sinh

8h00p-8h15p

Biểu diễn 3 tiết mục văn nghệ: mỗi đơn vị 1 tiết mục

3

Chào cờ, hát quốc ca

Đội nghi lễ: HS điều hành chào cờ

8h15p-8h20p

Chào cờ, hát Quốc ca

4

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

MC: giáo viên

8h20p-8h30p

 

5

Diễn văn khai giảng đọc thư Chủ tịch nước à mời lãnh đạo đánh trống khai trường

Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Y Tý

8h30p-8h40p

 

6

Đánh trống khai trường à phát biểu của Lãnh đạo

Lãnh đạo cao nhất về dự

8h50p-8h55p

- Đánh 3 hồi 9 tiếng.

- Phát biểu ý kiến của lãnh đạo.

7

Đáp từ Hiệu trưởng

Hiệu trưởng PTDTBT TH Y TÝ

8h55p-9h00p

Không quá 3 phút

8

Trao thưởng; quà ( nếu có)

MC: giáo viên trường MN+TH

 

Các tổ chức cá nhân ( nếu có)

9

Bế mạc kết thúc phần lễ chuyển sang phần hội và mời đại biểu dự sinh hoạt trưa cùng 03 đơn vị nhân dịp khai giảng

Hiệu trưởng PTDTBT THCS Y Tý

 

 

          * Phần Hội:

           Tổ chức hoạt động tập thể học sinh:

          - Trường MN: giáo viên tổ chức cho học sinh vui chơi ( trường MN tự xây dựng kế hoạch tổ chức cho HS đơn vị mình)

          - Trường THCS và TH tổ chức trò chơi dân gian, các trò chơi gồm: Kéo co; đẩy gậy các khối lớp và kéo co giữa HS trường THCS với học sinh tiểu học ( 15 học sinh tiểu học - 10 học sinh THCS) Mỗi trường cử 1 giáo viên thể dụ làm công tác trọng tài.

( Tổ chức phần Hội, các đơn vị có bảng phân công chi tiết cho CB, GV phụ trách đảm bảo không khí vui tươi, an toàn các đơn vị chuẩn bị bánh kẹo, phần thưởng động viên khuyến khích học sinh tham gia)

 Tổ chức trồng cây xanh:

Các đơn vị chủ động chuẩn bị cây trồng; hố trồng; dụng cụ để mời đại biểu tròng cây, mỗi trường chuẩn bị ít nhất 0 đến 5 cây trồng lớn cho đại biểu; các cây trồng nhỏ chuẩn bị cho cán bộ giáo viên tham gia trồng.

Phương án 2: Tổ chức Lễ Khai giảng trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát

Tùy diễn biến tình hình thực tế dịch bệnh tại các địa phương và điều kiện cụ thế của từng đơn vị trường học. Hiệu trưởng nhà trường chủ động tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng đảm bảo an toàn theo quy định về phòng chống dịch Covid-19 phù họp, đạt hiệu quả.

3. Các hoạt động đối với giáo viên

- Quán triệt, triên khai tới CBGVNV về việc chấp hành nề nếp, văn hóa, kỷ cương, quy định, cách làm việc của nhà trường

- Triển khai đầy đủ các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Nhà trường hướng dẫn cụ thể công tác chuyên môn và các hoạt động của nhà trường.

- Giáo viên làm tốt công tác huy động, chăm sóc, giáo dục  tổ chức các hoạt động cho trẻ trong các ngày đầu năm học.

4. Tổ chức thực hiện.

Ban giám hiệu đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung tại kế hoạch, phân công cá nhân chuẩn bị các nội dung công việc cho khai giảng

Giáo viên các lớp triển khai thực hiện tốt tuần sinh hoạt tập thể, gửi báo cáo bằng hình ảnh về nhà trường trước ngày 7/9.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện tuần lễ sinh hoạt tập thể và khai giảng năm học 2020-2021 của trường Mầm non Y Tý./.

Nơi nhận:

- Phòng GD, UB xã (B/c);

- GV (T/h)

- Lưu: VT

                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                              ( Đã Ký )

 

                                         Hà Thị Bền


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 01 : 117