A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BCĐ PHÒNG,CHỐNG DỊCH COVID-19 NĂM HỌC 2020-2021

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 trường MN Y Tý

năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN Y TÝ                                                                                                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 22/QĐ-NT                                                                                                                       Y Tý, ngày 03 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 trường MN Y Tý

năm học 2020-2021

Căn cứ công văn số 596 /SGD&ĐT-GDĐH&GDTX ngày 22/4/2021 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2021;

Căn cứ công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 ;

Căn cứ công văn số 507/UBND-VP ngày 23/4/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng,chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5;

Căn cứ công văn số 1662/UBND-VX ngày 27/4/2021 V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Căn cứ công văn số 157 /PGD&ĐT ngày 29/4/2021 V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và an toàn thông tin trong ngành giáo dục;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường MN Y Tý.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống, dịch bệnh trường MN Y Tý gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà: Hà Thị Bền – HT trường MN Y Tý - Trưởng ban

2. Bà: Trần Thị Nga  – PHT  – Phó ban

3. Bà: Hoàng Thị Phượng- TTCM- Phó ban

4. Bà: Vùi Thu Thủy - GV kiêm nghiệm công tác YTTH - Thành viên

5. Bà: Hà Thị Thu Hiền – TTCM - Thành viên

6. Bà: Trịnh Thị Thảo  - NVKT- Thành viên

7. Bà: Trang Xá Gơ - BTĐTN- Thành viên

8. Bà: Dương Thị Dưỡng – HCTĐ- Thành viên

 Mời tham gia: Giáo viên chủ nhiệm 18 lớp - Thành viên

          Điều 2: Nhiệm vụ quyền hạn của BCĐ:

1.Chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa nhà trường và y tế địa phương, giữa nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh, với phụ huynh học sinh trong nhà trường trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona.

2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona trong toàn trường năm học 2020-2021.

Chỉ đạo nhân viên y tế và giáo viên chủ nhiệm các lớp làm tốt công tác phòng dịch.

3. Tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo về diễn biến các hoạt động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường.

Nhiệm vụ của các thành viên do trưởng ban phân công.

Điều 3: Trường MN Y Tý và các ông, bà giữ chức vụ tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Chi bộ trường MN;

- Như điều 3;

- Lưu văn thư.                                                    

 

 

                                                                                     Hà Thị Bền

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 06 : 191